Kiedy umowa przedwstępna jest nieważna? Pułapki w umowach

Pewnie wiele osób zwracało Twoja uwagę na dokładne czytanie umów, aby nikt Cię nie oszukał stosując tzw. “drobny druczek”. Czy jednak przeszło Ci kiedyś przez myśl, że nawet jak Twoim zdaniem wszystko z umową może być w porządku, może być ona po prostu nieważna? Umowa przedwstępna pozwala na zyskanie pewności, że każda ze stron zawrze umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w określonej przyszłości. Aby lepiej chronić swoje prawa, korzystniej jest podpisać umowę u notariusza. Niesie ona za sobą szereg korzyści wynikających właśnie z tego typu rozwiązania.

Umowa przedwstępna kiedy nieważna?

 

Moment, kiedy umowa przedwstępna jest nieważna występuje, gdy nie posiada ona określonych wszelkich istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Aby była ważna musi mieć ona bezpośrednie odniesienie do umowy przyrzeczonej. Istotne będzie także zawarcie w niej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak nie ma to bezwzględnego odniesienia na jej ważność. Można zawrzeć w niej różnego rodzaju elementy takie jak różnego rodzaju warunki, informacje o zadatku czy też prawo i karę umowną związaną z odstąpieniem od umowy.

Nieważność umowy przedwstępnej a roszczenia względem drugiej strony

Wbrew niektórym opiniom, iż będzie to warunkowało unieważnienie umowy przedwstępnej, sporządzenie umowy przedwstępnej jest możliwe w dowolnej formie, jednak nie każda z nich będzie tak korzystna w różnych przypadkach. To właśnie od formy zawarcia umowy przedwstępnej zależeć będą skutki, gdy którakolwiek ze stron odmówi podpisania umowy przyrzeczonej. 

Istotne w tej kwestii jest zachowanie prawidłowej formy w celu możliwości uzyskania korzyści, gdy druga strona nie wywiązuje się z umowy. Zadziała tu tzw. skutek silniejszy. Gdy umowa przedwstępna była zawarta w formie, w której miała zostać zawarta umowa przyrzeczona, można zażądać, aby takie właśnie warunki zaczęły obowiązywać.

 

Jeśli natomiast nastąpi odmowa podpisania dobrowolnego, można w tej kwestii ustosunkować wniosek do sądu, który dotyczył będzie zastąpienia oświadczenia woli drugiej osoby poprzez uzyskanie wyroku sądowego. Możliwe jest także żądanie zapłaty odszkodowania. Należy pamiętać, że gdy w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie zostanie określony termin zawarcia umowy przyrzeczonej, wygaśnie zarówno roszczenie zawarcia umowy przyrzeczonej, jak i roszczeń odszkodowawczych.

 

Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że umowa przedwstępna obowiązuje jedynie do momentu zawarcia kolejnej umowy w przyszłości. Tak więc można stwierdzić, że nieważność umowy przedwstępnej następuje wraz z zawarciem kolejnej umowy. 

 

Niezbędne jest także zawarcie danych osobowych stron umowy. Oprócz tego niezwykle istotne także jest zawarcie konkretnych informacji o stanach cywilnych stron. Nie trzeba uwzględniać konkretnych kwot finansowych, jednak informacje o stanie muszą się natomiast pojawić. Kolejnym niemal niezbędnym elementem jest także określenie sposobu i terminu zapłaty ceny, a także wysokości. Niezbędne jest także określenie tych kwestii w związku z wydaniem mieszkania kupującemu. Dowiedz się również jak wygląda umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką.

 

Zobacz także inne wpisy

Udostępnić artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu