Skup zadłużonych nieruchomości

Naszą usługę kierujemy do osób, chcących uzyskać natychmiastowy dostęp do gotówki, która jest zamrożona w domu!

W wyniku różnego typu sytuacji życiowych, związanych z redukcją etatów w miejscu pracy lub innych kolei losu, dotychczasowy statut życia może ulec zmianie. W przypadku, gdy dotyka to osoby odpowiedzialne za wyżywienie rodziny i zapewnienie środków do życia, tak samo samodzielnie, jak również razem z partnerem, w pewnym stopniu obniża to jakość i standard życia. Sytuacja robi się w szczególności napięta, jeśli na danej osobie lub małżeństwie spoczywają zobowiązania finansowe, w postaci kredytu hipotecznego, który udzielono na zakup mieszkania lub budowę domu.

Skup mieszkań zadłużonych - czy to możliwe?

Dla wielu osób decyzja o sprzedaży domu, czy mieszkania może być dość trudna, w szczególności, jeśli były to wymarzone „cztery kąty”. Jednak w obliczu regularnych rat kredytu może okazać się, iż nie istnieje inna możliwość, jak tylko nawiązanie kontaktu z firmą, która prowadzi tego typu działalność. W wielu przypadkach to przysłowiowa, jedyna deska ratunku, która pozwala na przeniesienie zadłużenia na inny podmiot, wraz z prawem własności do obiektu, jednak ułatwia organizację swoich spraw, w obliczu braku środków do dalszej spłaty kredytu.

Skup mieszkań zadłużonych u komornika - jak to wygląda?

Sytuacją ekstremalną, jednak spotykaną, jest egzekwowanie środków i nieruchomości na drodze sądowej. Organem, który zostaje wyznaczony do wykonania wyroku sądu, jest komornik. Oznacza to, iż posiada on prawo do przejęcia majątku danej osoby, której dotyczy sprawa oraz późniejszą jej sprzedaż w celu odzyskania pewnych sum pieniędzy na poczet banku, w którym dany podmiot zaciągnął kredyt. Na tym etapie ważne jest, aby skup mieszkań zadłużonych hipoteką, gdy miejsce ma egzekucja komornika, uwzględniał jego udział. Innymi słowy, to właśnie komornik musi pokryć koszty związane z wynajęciem rzeczoznawcy.

Skup mieszkań zadłużonych pożyczką

W gruncie rzeczy termin sprzedaż oznacza skup mieszkań zadłużonych hipoteką. Wynika to z regulacji prawnych oraz różnic pomiędzy kredytem a pożyczką. Ten pierwszy udzielany jest na konkretny cel, a kredytobiorca musi korzystać z pieniędzy w sposób ustalony w umowie pomiędzy stronami, pożyczka jest natomiast na dowolny cel i może być zaoferowana również przez osobę prawną. Dlatego skup mieszkań zadłużonych dotyczy obiektów, na budowę lub kupno których zaciągnięty został kredyt hipoteczny. Kupno mieszkania zadłużonego na rynku wtórnym może przebiegać dość problematycznie. Klienci prywatni zainteresowani są raczej obiektami, pozbawionymi hipoteki. Na szczęście dla osób, które zostały zmuszone do tak drastycznego kroku, na rynku funkcjonują firmy, które oferują skup mieszkań zadłużonych. Po wstępnej rozmowie umówiony zostaje rzeczoznawca, który dokonuje wyceny obiektu. Dotyczy to tak samo przestrzeni mieszkalnych w stanie surowym, do remontu, czy świeżo przygotowanych do zamieszkania. Jeśli warunki zaproponowane przez rzeczoznawcę odpowiadają zainteresowanie stronie, w obecności notariusza podpisana zostaje umowa, a sprzedający otrzymuje wypłatę w ciągu 24 godzin.