Jak sprzedać nieruchomość będącą własnością małoletniego?

Osoby niepełnoletnie mogą posiadać nieruchomość, co jest związane na przykład z otrzymaniem jej w spadku. Jednak jako ludzie małoletni nie mają zdolności do czynności prawnych, dlatego nie mogą obiektem swobodnie zarządzać, a problemy mogą się również pojawić w kontekście zbycia mieszkania nieletniego – jest to jednak możliwe. Pomóc może zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości nieletniego. Jak wygląda postępowanie w takiej sytuacji?

Posiadanie nieruchomości przez nieletniego nie jest niczym dziwnym, ponieważ dziecko może stać się jej właścicielem lub współwłaścicielem na przykład w przypadku dziedziczenia czy darowizny. Jednak zdarza się wiele sytuacji, w których konieczne jest zbycie obiektu, na przykład jeśli rodzina boryka się z problemami finansowymi lub woli zainwestować pieniądze w coś innego (np. także nieruchomość, ale o innych parametrach czy w innej lokalizacji). Do ukończenia 18. roku życia nieletni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a odpowiedzialność za niego spoczywa na rodzicach, bądź innych opiekunach. Dopiero mając 18 lat, można darować, obciążyć czy sprzedać nieruchomość.

Wniosek o zarządzanie majątkiem małoletniego

Standardowo rodzic zarządza majątkiem dziecka z należytą starannością, ponieważ tak stanowi prawo. Jednak nie dotyczy to czynności wykraczających poza zakres tego zarządu. Tymczasem nieruchomość ze względu na swoją wartość, ale też konieczne formalności i skomplikowanie procesu sprzedaży, nie może być zbyta przez rodzica bez odpowiedniej zgody sądu.

Rodzic może wnieść wniosek o zarządzanie majątkiem małoletniego, ponieważ sprzedaż nieruchomości wykracza poza jego standardowy zakres. Dokumenty należy złożyć do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym właściwym dla adresu zamieszkania osoby niepełnoletniej. Co istotne, dokument może zostać złożony przez dwóch, ale też jednego rodzica, z tym zastrzeżeniem, iż drugi zostanie wskazany na uczestnika postępowania i sąd przesłucha go w trakcie podejmowanych czynności. Dziecko natomiast nie uczestniczy w omawianym postępowaniu. Wspomnieliśmy wcześniej, że rodzic musi dysponować majątkiem dziecka z należytą starannością, dlatego konieczne jest dobre uzasadnienie wniosku o zarządzanie majątkiem małoletniego. Za chęcią sprzedaży muszą przemawiać argumenty gospodarcze podyktowane dobrem nieletniego. Mogą to być problemy finansowe w rodzinie, konieczność zapłaty za leczenie dziecka, zbyt wysokie opłaty związane z tytułu posiadania nieruchomości (czynsz, rachunki), ale też bardziej przyziemne sprawy, jak na przykład umieszczenie pieniędzy na oprocentowanej lokacie do czasu ukończenia 18. roku życia przez osobę małoletnią.

Wniosek o zarządzenie majątkiem małoletniego musi również być poparty odpowiednią dokumentacja, potwierdzająca prawo do sprzedaży nieruchomości – akt urodzenia dziecka. Przydatny okaże się także odpis księgi wieczystej, dlatego wcześniej warto poprosić o pomoc notariusza. Wymagane jest też potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 40 zł (płaci się na wskazany rachunek lub w kasie sądu).

Jeżeli uzasadnienie wniosku o zarządzanie majątkiem małoletniego jest dobrze opracowane i dzięki sprzedaży zyska dobro dziecka, to sąd najpewniej przychylnie go rozpatrzy. Zawsze bowiem ocenia się zgodność z dobrobytem nieletniego, ale też zasadami prawidłowej gospodarki. Działania nie mogą również naruszać praw dziecka. Po wydaniu postanowienia, opiekunowie i tak muszą poczekać pewien czas, aż wyrok się uprawomocni. Dopiero wtedy można sporządzić umowę sprzedaży, w której musi znaleźć się zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości nieletniego.

Czy rodzic może sprzedać mieszkanie dziecku?

Rodzic może sprzedać mieszkanie dziecku, jednak jeśli jest ono pełnoletnie. Niepełnoletni nie dysponują takimi środkami finansowymi, ponadto nie mają w pełni praw. Chcąc jednak przekazać obiekt podopiecznemu, można to zrobić na zasadzie darowizny.

Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie dziecka, to nasi eksperci skupu nieruchomości Pulo chętnie Ci pomogą w całym procesie!

Zobacz także inne wpisy

Udostępnić artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu