Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa – są to wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, zwykle jednego budynku wraz z otaczającym go terenem.

Wspólnoty mieszkaniowe dzielą się na małe i duże. Podział wynika z przepisów prawa. Mała wspólnota może mieć maksymalnie 7 lokali. Duża wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy o własności lokali. We wspólnotach mieszkaniowych decyzje podejmowane są większością głosów. W dużych wspólnotach, w jej imieniu może to robić wybrany zarząd, w zakresie powierzonych mu spraw.

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej – obowiązki

Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Wybiera się ją spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani, na mocy uchwały właścicieli lokali. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Właściciele mają prawo decydować o wszystkich czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w formie uchwały. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z:

• ustaleniem wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu oraz wynagrodzenia zarządu;
• przyjęciem rocznego planu gospodarczego,
• zmianą przeznaczenia nieruchomości wspólnej;
• udzieleniem zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej;
• określeniem zakresu i sposobu prowadzenia przez zarządcę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.

Uchwały właścicieli są podejmowane na zebraniu wspólnoty, które musi odbyć się co najmniej raz w roku, bądź też w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. W wielu wspólnotach mieszkańcy mogą korzystać z licznych udogodnień związanych z głosowaniem i dostępem do informacji na temat wspólnoty.

Dowiedz się czym jest księga wieczysta.

Zobacz także inne wpisy

Udostępnić artykuł

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on email
Email
Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu