Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość?

jak bezpiecznie sprzedać mieszkanie

Sprzedaż nieruchomości jest czynnością wymagającą wysiłku oraz czasu, dlatego część osób chcących sprzedać swój lokal decyduje się na skorzystanie z pomocy pośrednika z biura nieruchomości. Jednak czy samodzielna sprzedaż mieszkania jest naprawdę aż tak trudna? Jak zwiększyć swoje szanse na dobrą transakcję? Najczęstszym błędem, który popełnia bardzo wielu właścicieli, jest nieprawidłowa wycena nieruchomości. Powinna ona […]

Jak działa skup nieruchomości?

Skup nieruchomości to działalność polegająca na kupowaniu od właścicieli dóbr nieruchomych takich jak domy, mieszkania, lokale i grunty bez względu na ich historię. Tym właśnie zajmujemy się zawodowo. Nasza firma wykupuje zarówno nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, jak również te zadłużone, z problemami technicznymi czy uciążliwymi lokatorami. Jeśli więc zależy Ci na bezproblemowym upłynnieniu majątku, dobrze trafiłeś – […]

Jak szybko sprzedać mieszkanie?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na zainwestowanie swojego kapitału i ulokowanie go w nieruchomościach. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem systematycznie rosnące ceny mieszkań czynią tego rodzaju transakcje rozsądnym i przyszłościowym posunięciem. Choć zainteresowanie lokalami jest dziś bardzo duże, niekiedy ich właścicielom zależy na tym, by dokonać sprzedaży w możliwie jak najkrótszym czasie. […]

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa – są to wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, zwykle jednego budynku wraz z otaczającym go terenem. Wspólnoty mieszkaniowe dzielą się na małe i duże. Podział wynika z przepisów prawa. Mała wspólnota może mieć maksymalnie 7 lokali. Duża wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy o własności lokali. We wspólnotach mieszkaniowych decyzje podejmowane są […]

Umowa najmu instytucjonalnego

Umowa najmu instytucjonalnego może być zawarta przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną. Jednak tylko wtedy, gdy osoba lub jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania nieruchomości. Umowę najmu instytucjonalnego zawiera się na czas oznaczony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku umowy najmu instytucjonalnego, inaczej niż w przypadku najmu okazjonalnego, nie ma ograniczenia co […]

Umowa najmu okazjonalnego

Jest to umowa najmu lokalu zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której wynajmujący oddaje najemcy lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Oznacza to, że tego typu najem możliwy jest w sytuacji, gdy chcemy wynająć dom lub mieszkanie: osobie fizycznej, wyłącznie dla celów mieszkaniowych, na […]

Umowa najmu

Umowa najmu jest to taka umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas określony lub nieokreślony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy zarówno ruchome (np. samochód) jak i nieruchomości (np. lokal, działka, pokój w mieszkaniu, ściana domu, powierzchnia ogrodzenia). Obecnie są cztery rodzaje umów wynajmu […]

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Jednym z podstawowych warunków, które stawia k.c. w stosunku do umowy przedwstępnej jest określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna – na co uważać? Samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości […]

Inwestycja w nieruchomości

Zanim wybierzemy nieruchomość, która ma dla nas zarabiać, powinniśmy przeanalizować wiele czynników, m. in. wysokość potencjalnych zysków, jak i czas zwrotu z inwestycji. Inwestycja w mieszkanie pod wynajem Jedną z najpopularniejszych form inwestowania w nieruchomości jest wynajem długoterminowy. Wiele osób posiadających oszczędności decyduje się właśnie na taką formę ulokowania swojego kapitału.  Jedni wybierają mieszkania z rynku wtórnego ze […]

Akt notarialny

Akt notarialny jest szczególnym dokumentem urzędowym potwierdzającym dokonanie określonej czynności prawnej. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo albo gdy została zastrzeżona przez strony umowy, powoduje bezskuteczność czynności prawnej, np. sprzedaży nieruchomości i jej nieważność, nieruchomość wtedy nie przejdzie na nabywcę. Stronami aktu notarialnego mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. […]