Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa – są to wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, zwykle jednego budynku wraz z otaczającym go terenem. Wspólnoty mieszkaniowe dzielą się na małe i duże. Podział wynika z przepisów prawa. Mała wspólnota może mieć maksymalnie 7 lokali. Duża wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy o własności lokali. We wspólnotach mieszkaniowych decyzje podejmowane są Read more about Wspólnota mieszkaniowa[…]

Umowa najmu instytucjonalnego

Umowa najmu instytucjonalnego Umowa najmu instytucjonalnego może być zawarta przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną. Jednak tylko wtedy, gdy osoba lub jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania nieruchomości. Umowę najmu instytucjonalnego zawiera się na czas oznaczony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku umowy najmu instytucjonalnego, inaczej niż w przypadku najmu okazjonalnego, nie Read more about Umowa najmu instytucjonalnego[…]

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego Jest to umowa najmu lokalu zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której wynajmujący oddaje najemcy lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Oznacza to, że tego typu najem możliwy jest w sytuacji, gdy chcemy wynająć dom lub mieszkanie: osobie fizycznej, wyłącznie dla Read more about Umowa najmu okazjonalnego[…]

Umowa najmu

Umowa najmu jest to taka umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas określony lub nieokreślony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy zarówno ruchome (np. samochód) jak i nieruchomości (np. lokal, działka, pokój w mieszkaniu, ściana domu, powierzchnia ogrodzenia). Obecnie są cztery rodzaje umów wynajmu Read more about Umowa najmu[…]

Umowa przedwtepna

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Jednym z podstawowych warunków, które stawia k.c. w stosunku do umowy przedwstępnej jest określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie oznacza, że jej własność została już Read more about Umowa przedwtepna[…]

Inwestycja w nieruchomości

Zanim wybierzemy nieruchomość, która ma dla nas zarabiać, powinniśmy przeanalizować wiele czynników, m. in. wysokość potencjalnych zysków jak  i czas zwrotu z inwestycji. Jedną z najpopularniejszych form inwestowania w nieruchomości jest wynajem długoterminowy. Wiele osób posiadających oszczędności decyduje się właśnie na taką formę ulokowania swojego kapitału.  Jedni wybierają mieszkania z rynku wtórnego ze sprawdzoną okolicą oraz znajomością popytu Read more about Inwestycja w nieruchomości[…]

Akt notarialny

Akt notarialny jest szczególnym dokumentem urzędowym potwierdzającym dokonanie określonej czynności prawnej. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo albo gdy została zastrzeżona przez strony umowy, powoduje bezskuteczność czynności prawnej, np. sprzedaży nieruchomości i jej nieważność, nieruchomość wtedy nie przejdzie na nabywcę. Stronami aktu notarialnego mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Read more about Akt notarialny[…]

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu kojarzy się głównie ze sprzedażą dzierżawionych gruntów bądź też lokali komunalnych, to jednak ma również zastosowanie w prywatnym obrocie nieruchomościami. Pierwokup dotyczy sytuacji, w której nabywca nieruchomości zamierza sprzedać zakupioną uprzednio nieruchomość osobie trzeciej. Tego typu rozporządzenie możliwe jest jedynie z poszanowaniem prawa osoby, na rzecz której zastrzeżono pierwokup. Ważną zasadą, związaną z prawem pierwokupu jest Read more about Prawo pierwokupu[…]

Księga wieczysta – co się w niej znajduje?

Księga wieczysta jest ogólnodostępnym dokumentem opisującym stan prawny nieruchomości. Znajdują się w niej m.in. informacje kto jest właścicielem nieruchomości, pod jakim adresem zlokalizowana jest dana nieruchomość oraz czy jest obciążona hipoteką. Księga wieczysta składa się z czterech działów: Dział I – dzieli się na dwie części: Dział I – O: „Oznaczenie nieruchomości” znajdziemy tutaj szczegółowy Read more about Księga wieczysta – co się w niej znajduje?[…]

Czy można zrezygnować z zakupu mieszkania z rynku wtórnego?

Zakup mieszkania na rynku wtórnym to bardzo poważna decyzja. Dla wielu osób wiąże się ona z największym wydatkiem w całym swoi życiu. Na rynku jest dostępnych wiele innych ofert, które bywają bardzo konkurencyjne. Trudno się zatem dziwić, że niektóre osoby zmieniają swoją decyzję o kupnie mieszkania. Czasem zmiana planów co do zakupu mieszkania wynika również z negatywnej decyzji Read more about Czy można zrezygnować z zakupu mieszkania z rynku wtórnego?[…]

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz