Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

Jest to umowa najmu lokalu zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której wynajmujący oddaje najemcy lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Oznacza to, że tego typu najem możliwy jest w sytuacji, gdy chcemy wynająć dom lub mieszkanie:

  • osobie fizycznej,
  • wyłącznie dla celów mieszkaniowych,
  • na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Aby można było skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawiera właściciel z najemcą, musi zawierać:

  • Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
  • Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby  posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim zamieszkujących w wypadku wykonania egzekucji z obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu.

Właściciel, aby skorzystać z najmu okazjonalnego musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Zgłoszenie to powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz