Umowa najmu instytucjonalnego

Umowa najmu instytucjonalnego Umowa najmu instytucjonalnego może być zawarta przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną. Jednak tylko wtedy, gdy osoba lub jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania nieruchomości. Umowę najmu instytucjonalnego zawiera się na czas oznaczony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku umowy najmu instytucjonalnego, inaczej niż w przypadku najmu okazjonalnego, nie Read more about Umowa najmu instytucjonalnego[…]

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego Jest to umowa najmu lokalu zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której wynajmujący oddaje najemcy lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Oznacza to, że tego typu najem możliwy jest w sytuacji, gdy chcemy wynająć dom lub mieszkanie: osobie fizycznej, wyłącznie dla Read more about Umowa najmu okazjonalnego[…]

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz