Umowa najmu

Umowa najmu jest to taka umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas określony lub nieokreślony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy zarówno ruchome (np. samochód) jak i nieruchomości (np. lokal, działka, pokój w mieszkaniu, ściana domu, powierzchnia ogrodzenia).

Obecnie są cztery rodzaje umów wynajmu nieruchomości, są to:

 • umowa najmu mieszkania na czas oznaczony,
 • umowa najmu mieszkania na czas nieoznaczony,
 • umowa najmu okazjonalnego,
 • umowa najmu instytucjonalnego.

Każda umowa najmu nieruchomości powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia umowy
 • strony umowy (najemcę/najemców i wynajmującego/wynajmujących)
 • opis przedmiotu najmu (nieruchomości)
 • określenie czynszu najmu oraz sposobu jego opłacania
 • zapisy dotyczące innych kosztów związanych z nieruchomością
 • zapisy dotyczące kaucji
 • prawa i obowiązki stron
 • okres obowiązywania umowy i określenie, czy umowa została zawarta na czas określony bądź nieokreślony
 • zapisy dotyczące rozwiązania umowy najmu i zwrotu przedmiotu najmu
 • inne zapisy m.in. określające np. sąd właściwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz