Umowa przedwtepna

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Jednym z podstawowych warunków, które stawia k.c. w stosunku do umowy przedwstępnej jest określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie oznacza, że jej własność została już przeniesiona. W umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości należy precyzyjnie opisać daną nieruchomość, wpisać numer księgi wieczystej, podać jej cenę całkowitą oraz wpisać otrzymaną na ten poczet zaliczkę lub zadatek. Dobrze sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawiera także jasno doprecyzowane obowiązki stron związane z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości, przykładowo kiedy nieruchomość zostanie wydana kupującemu oraz ostateczny termin w jakim musi dojść do podpisania umowy przyrzeczonej oraz dobrze jest wpisać zakres jaki obejmie odszkodowanie, jeśli któraś ze stron nie dotrzyma warunków umowy. Nasze przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy dla ważności umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zarówno forma pisemna, jak i forma aktu notarialnego będą prawidłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz