Umowa najmu

Umowa najmu jest to taka umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas określony lub nieokreślony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy zarówno ruchome (np. samochód) jak i nieruchomości (np. lokal, działka, pokój w mieszkaniu, ściana domu, powierzchnia ogrodzenia). Obecnie są cztery rodzaje umów wynajmu Read more about Umowa najmu[…]

Umowa przedwtepna

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Jednym z podstawowych warunków, które stawia k.c. w stosunku do umowy przedwstępnej jest określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie oznacza, że jej własność została już Read more about Umowa przedwtepna[…]

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz