Zadłużona nieruchomość – jak ją sprzedać?

Sprzedaż zadłużonej nieruchomości jest transakcją bardziej złożoną niż zwykła sprzedaż, a dodatkowo komplikuje ją fakt, że czasami jest już zajęta przez komornika. Przez zadłużenie nieruchomości należy rozumieć kilka sytuacji. Pierwszą z nich może być obciążenie domu czy mieszkania hipoteką, która przed sprzedażą musi zostać spłacona lub przeniesiona na nowego nabywcę. Nieruchomość także może być zadłużona z powodu nieuregulowania przez właściciela mieszkania należności do spółdzielni. Taka sytuacja również stwarza problemy podczas sprzedaży, gdyż kupujący może zażądać od sprzedającego zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami. Innym przypadkiem jest sytuacja gdy nieruchomość jest obciążona innymi długami właściciela niż hipoteka. W takim przypadku jego wierzyciele mogą wszcząć egzekucję w stosunku do nieruchomości. Z nieruchomości sprzedanego podczas licytacji komorniczej pokrywane są długi właściciela. Cena sprzedaży takiej nieruchomości może być znacznie niższa od rynkowej, co oznacza, że albo długi właściciela mogą nie zostać pokryte w całości, albo po ich spłacie otrzyma on znacznie mniej gotówki, niż otrzymałby sprzedając swoją nieruchomość na własną rękę. Należy pamiętać, że podczas licytacji komorniczej cena wywoławcza w I terminie wynosi 3/4 ceny oszacowania. Jeśli jednak nie dojdzie do sprzedaży podczas pierwszej licytacji wówczas wyznaczony zostaje drugi termin, w którym cena wywołania wynosi już 2/3 ceny oszacowania. Inną sytuacją jest sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką, w stosunku do której egzekucja się nie toczy. Trzeba w tym wypadku spełnić kilka formalności. Konieczne jest uzyskanie zgody banku, którego kredyt ta hipoteka zabezpiecza. Zgoda obejmuje wykreślenie hipoteki w chwili otrzymania zapłaty za całość zobowiązania. W takim wypadku kupujący, zamiast przelać pieniądze na rzecz sprzedawcy, przelewa je na rachunek wskazany przez bank, a po pokryciu należności bank wykreśla hipotekę z księgi wieczystej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz